català    español

portfolio

D'ençà del Plà del Color de Barcelona iniciat al 1989, hem realitzat els Plans del Color de més de 40 ciutats que aquí mostrem. Els Plans del Color són molt més que una Carta de Colors local. Es tracta d'una investigació sobre el passat, present i futur de l'arquitectura de la ciutat.

Un plà del color inclou la documentació històrica, el creixement urbanístic, la identificació de les tipologies arquitectòniques, sistemes constructius autòctons, pedreres locals, extracció de cates de les façanes i deducció dels colors originals.

metodologia

Perquè aquesta deducció cromàtica sigui rigorosa calen una sèrie d’analítiques (DRX, SEM, estratigrafia, cromatografia, etc.) i amb la síntesi de tota la documentació es redacten unes ordenances de façanes que inclouen tant la “Paleta de Colors Històrics” com l’articulat sobre tractaments de les façanes, criteris d’intervenció, nivells de catalogació i normes urbanístiques per a la seva incorporació al planejament vigent. Aquests Plans són cada cop més reclamats pels Ajuntaments per incorporar-los al planejament urbanístic i molts cops es complementen amb Catàlegs i Inventaris, Lleis de Barris, Plans Especials de Patrimoni, Ordenances del Paisatge Urbà i POUM’s.

BARCELONA

Badalona

Vic

Hostalets

de Pierola

Manlleu

Santpedor

Vilafranca del

Penedès

Sant Pol

de Mar

Malgrat

de Mar

cat   es