català    español

Una de les especialitats on som pioners i referència són els estudis cromàtics de façanes. El resultat del Pla del Color de Barcelona va ser la sistematització de la investigació feta sobre els colors de l’arquitectura en funció de les diferents èpoques i barris.

També es va establir la metodologia per fer un estudi cromàtic, com s’ha de procedir per a la documentació demostrativa de les cates i proves realitzades “in situ” i en laboratori, tal com estableix el procediment vigent de tramitació de llicències a Barcelona - ORPIMO 2011. Això és preceptiu en tota edificació històrica o en conjunts protegits i a Barcelona està controlat a través dels Informes Previs de Patrimoni i per la tramitació de llicències i subvencions.

Què és un Estudi Cromàtic amb documentació de Cates?

És un informe que fa servir una metodologia científica per a la documentació de l’arquitectura. Comporta la visita i valoració històrica de l’edifici, l’extracció de micromostres dels diferents elements arquitectònics, proves “in situ” i en laboratori especialitzat en estratigrafia, colorimetria i caracterització de materials i amb tot plegat, definir els materials, textures i colors originals i fer una diagnosi raonada del procés de restauració i cromatismes recomanats seguint la codificació de la “Carta de Colors de Barcelona” (A.C.C, RAL).

voleu demanar un estudi cromàtic?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

Demanar un estudi

cat   es