català    español

Joan Casadevall ha treballat com arquitecte des de 1982, primer en obra nova i després en restauració. En intervenció monumental ha realitzat i dirigit la Casa dels Velers (“Premi Ciutat de Barcelona” 1986), el Castell de Cubelles, l’Església Parroquial de Sant Celoni, Pintures Murals de les Llars Mundet, etc. També s’ha col·laborat amb altres despatxos professionals en projectes i concursos de restauració arquitectònica tant de l’àmbit nacional com internacional.

Pel que fa a l’àmbit de l’urbanisme, molts dels Plans del Color redactats pel Gabinet del Color s’han incorporat al planejament vigent de POUM’s i ordenances de paisatge urbà. Aquesta especialització ens ha portat a realitzar el Pla Especial del Ptge. Permanyer, l’inventari de l’Eixample de Melilla, l’inventari d’esgrafiats de Ciutat Vella, els Plans Especials del Carrer Gran de Sant Andreu, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Modificació del Pla General Metropolità del Casc Antic d'Horta i Coordinador de l'equip pluridisciplinari del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Catàleg del Barri de Gràcia.

En projectes d’obra nova Gabinet del Color ha realitzat el Projecte d’Integració Paisatgística de l’Ecoparc 4 dins de l’àmbit de l’A.M.B. i hem estat convidats a diferents concursos pel Patronat Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament Barcelona (Barri Canyelles, Trinitat, etc.). En l’àmbit europeu hem dissenyat i dirigit diferents programes de restauració patrimonial com el Programa RAPHAEL de “Restauració d’esgrafiats barrocs a Ciutat Vella” i el de “Manteniment d’esgrafiats modernistes a l’Eixample”. Això ha permès col·laborar amb ciutats i centres de restauració d’Itàlia, República Txeca, Bèlgica, França i Portugal, confrontant mètodes de restauració arquitectònica. A nivell internacional hem col·laborat amb el CAATEEB a Cuba, en el programa URBAN de col·laboració amb països de l’Amèrica Llatina i programes de la Comunitat Europea d’anàlisi ambiental i efectes sobre el patrimoni arquitectònic.

També s’han dissenyat cartes de colors i mostraris per indústries del sector (Asoes Condal, Akzo Nobel, Beissier, Caparol, Cotegran, Persiana-Barcelona©, Polydrox-Arquitectura, Sikkens, Technal, Titan,etc).

cat   es